پروژه ها

عماد تهویه سازان کیش تولید کننده انواع کانالهای انتقال هوا و ملزومات کانال

تولید و فروش کانال گالوانیزه

  • تولید و فروش کانال گالوانیزه – آلومینیوم و استيل
  • برش و خم ورق های فلزی
  • جوش co2
  • جوش آرگون
  • نورد ورق و پروفیل
  • قالب های پرس هیدرولیک